Garantujeme, že budeme bezpečne a zodpovedne spravovať osobné údaje, ktoré nám poskytujete, a že tieto informácie použijeme iba na účely uvedené nižšie.

Na čo používame osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme:

Aby sme vylepšili vaše skúsenosti s webovou stránkou. Postaráme sa o vaše osobné údaje. Nebudeme používať metódy spamu. Môžete sa rozhodnúť, kedy a ako od nás dostávať správy.

Na spracovanie vašich objednávok alebo na spracovanie vašich požiadaviek týkajúcich sa vami zadaných objednávok. Napríklad pri zadávaní objednávky uvediete svoje priezvisko, meno, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje použijeme na fakturáciu, prepravu, zasielanie správ e-mailom/SMS súvisiace so stavom objednávky. Nič viac.

Pri dodržiavaní zákona. Napríklad pri vystavení daňovej faktúry použijeme vaše meno, fakturačnú adresu a e-mailovú adresu, čo je povinný krok pri dokončení transakcie.

Na zasielanie správ elektronického newslettera (novinky, ponuky, užitočné informácie), ak ste s týmto typom správ súhlasili. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť.

Aby ste boli informovaný o priebehu vašej objednávky e-mailom alebo textovou správou. Automatické správy týkajúce sa stavu objednávky vám budú zasielané, pokiaľ u nás bude zadaná otvorená objednávka.

Budeme vás kontaktovať, ak budeme potrebovať ďalšie podrobnosti týkajúce sa vašej objednávky, alebo v prípade nejakých nezrovnalostí.

Pri odpovedaní na akékoľvek otázky týkajúce sa našich produktov alebo uskutočnenej objednávky.

Kedy zhromažďujeme informácie?

Pri objednávaní niektorého z našich produktov.

Keď si vytvoríte účet na našom webe.

Keď sa prihlásite na odber našich noviniek.

Keď nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo online správou (messenger) a požiadate nás o informácie o produkte alebo objednávke.

Keď sa zúčastňujete promo akcie (ako napríklad reklamná kampaň).

Keď navštívite alebo si prezeráte našu webovú stránku.

Aké údaje budeme spracovávať?

Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Údaje potrebné na spracovanie platby pri každom nákupe. V prípade platieb kartou NIE SÚ údaje o karte zaznamenávané ani spracovávané. Údaje a informácie idú priamo spracovateľovi platieb, ktorý je zodpovedný a zaisťuje bezpečnosť informácií.
Kontaktné údaje a obsah týkajúci sa interakcie s nami prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo messengerových aplikácií.
Informácie o vašom zákazníckom účte. Napríklad história objednávok.
V záujme zlepšenia ponúkaných služieb je možné, že hovor s našimi konzultantmi bude zaznamenaný. Ak súhlasíte so zaznamenávaním, pokračujte v hovore s našimi konzultantmi. Ak si to neželáte, ukončite hovor a kontaktujte nás inými komunikačnými prostriedkami (e-mail, mesenger).
V časti „Cookies“ (nájdete nižšie) sa nachádzajú podrobnosti o tom, čo je cookies a čo zhromažďujeme pomocou súborov cookies.

Prečo sa pri prehliadaní online stránok zobrazujú reklamy?

Inzerciu, ktorú vidíte online, keď navštívite určité stránky, je možné prispôsobiť na základe vašej histórie prehliadania. Toto sa nazýva záujmovo orientovaná reklama a uskutočňuje sa pomocou súborov cookies používaných na rôznych stránkach, ktoré navštevujete.

Môžete sa rozhodnúť deaktivovať tento typ reklamy zakázaním súborov cookies. Vezmite na vedomie, že to úplne nezastaví zobrazovanie online reklám, ale jednoducho to nebude prispôsobené vašim záujmom.

Prenos údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudeme predávať tretím stranám. Existuje niekoľko kategórií dodávateľov, ktorým pošleme určité informácie, aby sme mohli vybaviť vaše objednávky, alebo aby sme vám mohli poskytnúť príjemný zážitok v súvislosti s používaním našej stránky:

Spoločnosti, ktoré zabezpečia doručenie objednávky, napríklad kuriérske spoločnosti.

Spoločnosti, ktoré nám pomáhajú fungovať, ako sú poskytovatelia hostingových služieb alebo správa online obchodov, účtovníctvo.

Marketingové platformy ako Google, Facebook, Mailchimp.

Štátne inštitúcie s cieľom splniť zákonné požiadavky.

Niektorí poskytovatelia môžu ukladať údaje aj mimo EÚ. Všetci títo poskytovatelia sú však v súlade s pravidlami GDPR.

Ako dlho budeme informácie uchovávať?

Vaše údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné pre zabezpečenie kvalitných služieb.

Vaše práva

Právo na úpravu osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na adresu dodoli@dodoli.eu môžete bezplatne požiadať o úpravu, vymazanie alebo aktualizáciu spracovaných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom. Na základe písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na adresu dodoli@dodoli.eu môžete bezplatne požiadať o potvrdenie spracovaných údajov alebo o zaslanie ich kópie.

Právo namietať proti použitiu osobných údajov. Ak spracovanie vašich údajov nie je potrebné, máte právo namietať voči spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Dodoli. Kontaktujte náš tím na e-mailovej adrese: dodoli@dodoli.eu

Vynaložíme všetko úsilie, aby sme vám pomohli, ale ak stále máte sťažnosti, môžete sa obrátiť na orgán zodpovedný za spracovanie osobných údajov vo vašej krajine.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov z našej databázy. Ak si želáte vymazať svoje osobné údaje, môžete o to požiadať e-mailom (dodoli@dodoli.eu) a my odstránime vaše údaje, ak tomu nebránia určité okolnosti alebo zákonné ustanovenia.

Právo nedostávať marketingové správy. Ak si už neželáte dostávať od spoločnosti Dodoli marketingové správy týkajúce sa našich produktov, môžete sa rozhodnúť odhlásiť sa zo všetkých marketingových komunikácií zrušením odberu newslettera. Ak sa odhlásite z marketingových správ, neznamená to, že už nebudete dostávať objednávky. Jednoducho ich dostanete neskôr.

Cookies

Súbory cookies používame na sledovanie vášho pohybu na našom webe. Dodoli.eu používa súbory cookies (vlastné aj od tretích strán), aby mali naši návštevníci oveľa lepší zážitok z prehliadania a služieb, ktoré sú prispôsobené ich potrebám.

Súbory cookies sa používajú napríklad na ukladanie možností rôznych produktov a služieb do nákupného košíka.

Súbory cookies nám poskytujú prehľad o tom, ako zákazníci používajú túto stránku, aby sme ju mohli neustále zlepšovať.

Ako môžem zakázať cookies?

Ich deaktivácia môže spôsobiť, že niektoré stránky nebude možné naplno využívať, alebo ich dokonca navštíviť a používať. Odmietnutie prijatia súborov cookies ale neznamená, že už nebudete dostávať/vidieť online reklamu, takže sa nenechajte zmiasť.

Prehliadač je možné nakonfigurovať tak, aby tieto cookies neboli akceptované, alebo aby prehliadač akceptoval cookies iba z konkrétnych stránok. Ale napríklad ak nepoužívate cookies, nebudete môcť písať komentáre.

Všetky moderné prehliadače ponúkajú možnosť meniť nastavenia súborov cookies. Tieto nastavenia sa zvyčajne nachádzajú v ponuke „možnosti“ alebo „preferencie“ vášho prehliadača.