Ako a za akých podmienok môžem produkt vrátiť?

Po doručení balíka kuriérom vždy skontrolujte jeho neporušenosť ako aj fyzický stav, a ak ste dostali poškodený tovar, okamžite nám dajte vedieť.

*Upozorňujeme, že bambusové produkty sú vyrobené z prírodného materiálu, preto sa ich farby a niekedy aj štruktúra môžu líšiť. Tieto odlišnosti nepredstavujú nedostatky ani chyby produktov, ale v skutočnosti potvrdzujú, že ide o tovar vyrobený z prírodných materiálov.

Do 15 kalendárnych dní od doručenia objednávky môžete požiadať o vrátenie tovaru (s udaním alebo neudaním dôvodu), preto si v rámci tejto lehoty nezabudnite skontrolovať, či si chcete produkt / produkty ponechať. Po uplynutí 15-dennej lehoty už nebudete môcť podať žiadosť o vrátenie. Ďakujeme za pochopenie.

Náklady na dopravu za vrátený produkt / produkty uhradíme za nasledujúcich podmienok:

⭕️ Dostali ste iné produkty, ako ste si objednali.

⭕️ Objednané produkty boli v dôsledku prepravy poškodené.

⭕️ Objednané produkty vykazujú fyzické alebo funkčné chyby (praskliny, rôzne nedostatky, atď.).

V prípade žiadosti o vrátenie na základe iného dôvodu, ako sú dôvody uvedené vyššie, budete náklady na spätnú dopravu znášať vy a budú odpočítané z hodnoty, ktorá vám bude vrátená po prijatí vrátených produktov. Náklady na spiatočnú dopravu sa rovnajú bežným nákladom na dopravu uvedeným na webovej stránke.

Ak máte záujem o vrátenie tovaru, nižšie nájdete postup:

📧 Pošlite e-mail na adresu dodoli@dodoli.eu s predmetom „Vrátenie“ a v texte e-mailu uveďte nasledujúce podrobnosti:

✅ Ktorý produkt / produkty z objednávky chcete vrátiť. Napríklad: „zelený tanier myška“.

✅ Číslo objednávky alebo číslo faktúry. Číslo faktúry nájdete v hornej časti faktúry.

✅ Bankový účet (meno majiteľa bankového účtu a IBAN bankového účtu), na ktorý chcete previesť sumu za vrátené produkty.

✅ Číslo vášho mobilného telefónu.

✅ Adresa, z ktorej chcete, aby si kuriér vyzdvihol vrátené produkty.

✅ Vysvetľujúce obrázky / fotografie, ktoré poukazujú na problém, ktorý máte s výrobkami. Žiadosť o vrátenie bude prijatá iba ak e-mail obsahuje vyššie uvedené obrázky / fotografie.

✅ Uveďte deň, v ktorý chcete, aby si kuriér vyzdvihol produkty.

📧 Na váš e-mail odpovieme do 3 pracovných dní spolu s vysvetlením a jasnými pokynmi.

🛑 NEPOSIELAJTE produkty bez e-mailom potvrdenej žiadosti o vrátenie tak, ako je uvedené vyššie.

🛑 Po našom schválení vám pošleme kuriéra, ktorý vyzdvihne balík s vráteným tovarom. Balíky / krabice nám sami NEPOSIELAJTE.

🛑 Produkty nám NEPOSIELAJTE poštou alebo inými prepravnými spoločnosťami. Takéto zásielky nebudeme akceptovať.

🛑 Produkty NEPOSIELAJTE na dobierku. Tieto zásielky budú odmietnuté. Naša spoločnosť nenarába s hotovosťou.

Veľmi dôležité!

📦 Čo sa týka produktov, ktoré sa dodávajú v škatuliach, NEZNIČTE pôvodnú škatuľu žiadneho z produktov a na škatuľu nelepte štítky ani lepiacu pásku.

📦 Produkty starostlivo zabaľte, aby sa počas prepravy nepoškodili. Môžete použiť pôvodnú krabicu, v ktorej vám bola doručená vaša objednávka.

📃 Do hlavnej krabice s produktmi, ktoré chcete vrátiť, pridajte kópiu faktúry, alebo priložte papier s číslom faktúry. Tým predídete zámene s inou objednávkou, keď vrátené produkty dorazia do nášho skladu.

🎁 Ak vraciate produkty z objednávky, ktorá obsahovala darček, aj ten musí byť vrátený.

🔍 Po prijatí vrátených produktov bude zrealizovaná kontrola ich chýb a známok opotrebovania, a následne budú ohodnotené:

⭕️ Produkty, ktoré boli vrátené, pretože vám boli doručené s chybami alebo poškodené, budú ohodnotené podľa pôvodnej nákupnej hodnoty. Na to sú dôležité fotografie, ktoré pošlete v „e-maile so žiadosťou o vrátenie tovaru“. V takomto prípade vám nebudú naúčtované žiadne náklady na spätnú dopravu.

⭕️ Produkty, ktoré boli vrátené z vášho osobného dôvodu a nevykazujú známky poškodenia / opotrebovania, budú ohodnotené ich pôvodnou nákupnou hodnotou. V takomto prípade vám náklady na spätnú dopravu budú naúčtované.

⭕️ Produkty, ktoré boli vrátené z vášho osobného dôvodu a vykazujú známky používania / opotrebovania, budú ohodnotené na škále 30-75 % ich pôvodnej nákupnej hodnoty (v závislosti od úrovne opotrebovania). V takomto prípade vám náklady na spätnú dopravu budú naúčtované.

⭕️ Produkty, ktoré boli vrátené z vášho osobného dôvodu a ktoré nám prídu prasknuté / rozbité (preto vrátené produkty starostlivo zabaľte), budú považované za nepoužiteľné a vrátenie nebude akceptované.

💰 Po prijatí balíka a ohodnotení produktov na základe kritérií uvedených vyššie, bude hodnota vrátených produktov prevedená (maximálne do 10 dní) na účet, ktorý ste uviedli v e-maile so žiadosťou o vrátenie. Pôvodné náklady za dopravu NEVRACIAME.

Ako vymením produkt za iný?

Ľutujeme, v súčasnosti neposkytujeme výmeny produktov.

S pozdravom, tím Dodoli.